is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefdegiften ƒ59.32. Tilburg, par. Ooirke, a) 27 Mei 1913 schaalcollecte en offer ƒ4O, en 14 Oct. 1913 schaal en offer ƒ32.90, beiden onder de H. Mis van het Genootschap der H. Kindsheid, en b) van wijlen Mej. Marie Huvenaars Zelatrice ƒ25. Tilburg, par. H. Hart, a) collecte ƒ29.56®, b) parochiale school Noordhoek ƒl9, cl door bemiddeling van Mej. M. Pollet ƒ151.75 en d) van het Weeshuis der Eerw. Fraters ƒ13.80. Uiburg, par. Hasselt, aan twee collecten ƒ25.78. Hilvarenbeek, a) aan twee schaalcollecten f 31.32 en b) door bemiddeling van den ZeerEerw. Heer Pastoor L. Jurgens van wijlen Gatharina Evers voor het Genootschap der H. Kindsheid ƒSO. Nijmegen, Collecte ƒ 60. Kuik a. d. Maas, snoepcenten van de kinderen der Zusterschool ƒ6. Den Bosch, par. Si. Jacob, aan twee collecten ƒ32.02®. Helmond, a) collecte ƒ 53.63, en b) collecte ƒ268.30. Eindhoven, collecten ƒ82.01. Udenhout, uit dankbaarheid voor een verkregen gunst zal een slaafje vrijgekocht worden, bij den H. Doop te noemen Henricus Adrianus uit Udenhout ƒ25. Grave, van eene Overledene ƒ 50. Vechei, par. Lambertus, Feestcollecte ƒ72. Oss, a) collecte ƒ55.50, en b) een offertje van de kinderen der St. Raphaëlschool der Eerw. Zusters te Oss, tot het vrijkoopen van slaafjes ƒ16.80. Bokstel, par. H. Petrus, a) van de overleden Weldoenster Mejuffrouw Adriana van de Ven ƒ 25, en b) van den overleden Weldoener den Heer Joannes van der Eerden ƒ25. Made, liefdegift ƒ4O. Waaiwijk, par. H. Joannes den Dooper, bij het overlijden van Mejuffrouw Adriana Witlox ƒSO. Waspik gift van Maria Gatharina Kamp in 1912 te Vucht overleden ƒSO. Deurne, van wijlen Elisabeth Verleijsdonk ƒ25. As/en, collecte ƒ4O. Liempde, Schaal ƒ4B. Zevenbergen, a) van Weldoeners ƒ 71.60, b) collecten ƒ64, c) van N.N. ƒSOO en d) er nog onder begrepen de bijdrage van Moerdijk. Diesen, schaalcollecte ƒ 55.02. Middelbeers, door bemiddeling van den ZeerEerw. Heer Pastoor uit Middelbeers ƒ27. Lieshout, Offer en buitengewone ontvangsten met het feest der H. Kindsheid ƒ4O. Netersel, eene gift ƒ4O. Erp, a) aan liefdegiften ƒ41.01, b) van de Zelatricen voor een slaafje te noemen Henricus van Duinhoven ƒ25, c) door bemiddeling van den WelEerw. Heer C. van den Broek tot vrijkoop van een slaafje, te noemen Henricus ƒ25, en d) Offer ƒ61.51®. Woensei, tot vrijkoop van een slaafje, dat den naam zal dragen van Petrus fSO, en tot onderhoud van dat slaafje ƒ25. Donk, Zomer- en