is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe oprichting des Genootschaps.

Wederom is het aantal der zelfstandig opgerichte afdeelingen der H. Kindsheid in ons bisdom vermeerderd met die der parochie van den H. Antonius (Hoefstraat) te Tilburg. Reeds nu zijn er 700 leden ingeschreven. Wij heeten haar hartelijk welkom en bidden, dat Gods zegen ze doe groeien en bloeien.

BISDOM VAN DEN BOSCH.

Ingekomen liefdegiften.

1. Boxmeer, uit de nalatenschap van wijlen den Heer en Mevrouw v. d. Ven-Rijke ƒ5OO.

2. Helmond, collecte ƒ69.22®.

3. Raamsdonk, (Dorp), tot vrijkooping van een slaafje te noemen : Petrus Joseph ƒ 12.50.

4. Best, van N. N. om twee slaafjes vrij te koopen, te-noemen : Henri en Henriette ƒ5O.

5. Tilburg, par. Goirke, van een oud-Zelatrice bij gelegenheid harer H. Professie, (3 Mei 11.), tot vrijkooping van een slavinnetje bij het H. Doopsel te noemen; Christina Mommers f 40.

6. Den Bosch, par. St. Jacob, a) liefdegiften ƒ 1.05 en b) vergoeding voor zilv. med. f 0.50.

7. Door bemiddeling van het Fratershuis te Tilburg eene liefdegift van N. N. tot vrijkoop van een slaafje te noemen : Joannes ƒ12.50.'

8. Uit Ravenstein, van N. N. ƒ12.50

9. Zijtaart, eene gift van wijlen Lamberdina Martinus van de Ven ƒlOO.

10. Haaren, opbrengst der schaal bij gelegenheid van het Kindsheidfeest ƒ 61.95.

11. Maria-Heide, schaalcollecte enz. ƒB.lO.

BISDOM VAN HAARLEM.

Ingekomen liefdegiften.

Den Haag. Van de schoolkinderen van het St.-Willibrordusgesticht. Oude Molstraat ƒ49.25.