is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE POSTZEGELS

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID

zijn ingekomen van 8 April tot 8 Juni.

Maria Peter Vermeer, Haaren, 1500 postz. A Koet, Oploo, postz. enz. Den Heer J. Molenaar, Leerdam, postz. enz. Broer en zusjes Versteeg en Gorri Janssen, Enschedé, 4050 postz. enz. Besoyen Mej. J. en G, Verwiel, 1400 postz. enz. Jongejuffr. H. Smits, Beek bij Breda, postz. enz. G. de Laat, 2000. Door klein en groot verzameld 10000. Fientje Smulders 1000. Clara Smulder, capsules. Mej. Glasina van Rosmeulen, Beek, 10000.

DOODSBERICHTEN.

BISDOM VAN DEN BOSCH.

In het gebed der leden worden aanbevolen:

1. Wijlen de Zeer Eerw. Heer Baselmans Pastoor te St. Hubert.

2. Boxmeer, wijle den Heer v. d. Ven Weldoener (zie liefdegiften.)

3. Boxmeer, wijlen Mevrouw v. d. Ven Rijke, Thesaurierster en Weldoenster (zie liefdegiften).

4. Zijtaart, wijlen Lamberdina Martinus van de Ven, Weldoenster (zie liefdegiften).

BISDOM VAN BREDA.

Z. D. H. Monseigneur P. Leijten, Bisschop van Breda en Mejuffr. Joanna van Leijsen, echtgenoote van den Heer Adrianus Bossers, te Den Hout overleden, (zie liefdegiften).