is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64® Jaargang

N» 382

CENTRALE RAAD.

VERTREK VAR RELIGIEUZER UIT ROME RAAR DE MISSIËR.

Op den H.-Sacramentsdag, Donderdag 11 Juni jl. was er groote drukte te Rome in het klooster der Zusters Franciscanessen aan de Via-Giusti. (1)

Kardinaal Agliardi, Kanselier der H. Roomsche Kerk, zat er voor bij de treffende plechtigheid van het afscheid van een talrijke schaar Franciscanessen van Maria, die naar de Missiën gingen vertrekken.

Te Parijs heb ik in het Seminarie der Vreemde Missiën dikwijls eenzelfde indrukwekkende plechtigheid hijgewoond en de liederen gehoord, die voor zulke gelegenheid door onzen groeten en goeden componist Gounod zijn gecomponeerd.

(1) Dat is hetzelfde klooster, waar onze groote Doctor H. I. M. Schaepman eenmaal liefderijke verpleging vond en waar hij zijn rijkbegaafde, groote ziel aan God teruggaf.

A.

7