is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT VAN UITKEERINGEN AAN DE VERSCHILLENDE MISSIËN IN 1914.

In de vergadering van 14 Mei 1913, voorgezeten door Mgr. R. de Teil, directeur-generaal en president van den Centralen Raad der H. Kindsheid, zijn de uitkeeringen aan de missiën voor 1913-1914 aldus vastgesteld:

MISSIËN VAN AZIË:

Lazaristen :

francs.

1 Noord-Tchély. Mgr. Jarlin, Vic. Ap. 40.000

2 Noord-Tchély. Liefdezusters. 30.500

3 Tchély aan zee. Mgr. Dumond, Vic. Ap. 5.000

4 Midden-Tchély. Mgr. Fabrègues, Vic. Ap. 13.000

5 Oost-Tchély. Mgr. Geurts, Vic. Ap. 12.000

6 West-Tchély. Mgr. Goqset, Vic. Ap. 39.500

7 West-Tchély. Liefdezusters. 21.500

8 Mgr. Reynaud, Vic. Ap. 24.000

9 Óost-Tche-Kiang. Liefdezusters. 16.000

10 West-Tche-Kiang. Mgr. Faveau, Vic. Ap. 17.000

11 West-Tche-Kiang. Liefdezusters. 7.000

12 Noord-Kiang-Si. Mgr. Fatiguet, Vic. Ap. 20.000

13 , . „ Liefdezusters. 21.000

14 Gost-Kiang-Si. Mgr. Clerc-Renaud, Vic. Ap. 33.000

15 „ . . Liefdezusters. 6.500

16 Zuid „ „ Mgr. Ciceri, Ap. Vic. 13.000

17 „ „ . Liefdezusters. 5.000

Jezuïeten.

18 Zuid-Oost-Tchély. Mgr. Maquet, Vic. Ap. 32 000

19 Kiang-nan. Mgr. Paris, Vic. Ap. 93.000

20 Noord-Nganhoei. 25.000

21 Zuid- . 20.000

Transporteeren : 494.000