is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

francs.

Transport: 3.766.200

Missionarissen van Pic-Pus.

271 Sandwich-eilanden. Mgr. Boeynaens, Vic. Ap. 5.000

272 Tahiti. Mgr. Hermel, Vic. Ap. 3.000

Eerw. PP Capucijnen.

273 Nederl. Borneo. E. P. Pacificus, Apost. Pref. 10.000

274 Carolinen en Mariannen. Mgr. Walleser, Vic. Ap. 21.000

275 Sumatra. E. P. Liberatus, Ap. Pref. 1.500

Missionarissen van Steyl.

276 Wiihelmsland. E P. Limbrock, Ap. Pref. 14 000

277 Timer. E. P. Noyen, Ap. Vic. 2.000

Missionarissen van Miil-Hiil.

278 Noord-Borneo. E. P. Dun, Ap. Pr. 11.000

279 Nieuw-Zeeland E. P. Van Dijk, Overste. 2.000

Missionarissen van Scheut.

280 Philippijnen. E. P. Raymakers, O/erste. 6.500

281 Aan verschillende Missiën. 32.719,25

Totaal 3.874.919 25

Verslag van Liefdewerken in 276 ondersteunde Missiën. (Boekjaar 1913-1914)

Gestichten.

Weeshuizen. 1.573

Scholen. 12545

Werkplaatsen. 4.550

Kinderen

Gedoopte kinderen. 459.603

Opgevoede „ 512.831