is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander de bemoeiingen der missionarissen niet weinig bijdragen, behoeft geen betoog. lnmiddels redden zij zooveel arme kindertjes als hun middelen toelaten en ... voorzichtigheid hun aanraadt. In dit onderdeel van hun veelzijdigen arbeid worden ze geholpen en ondersteund door het schoone Werk der H. Kindsheid.

Hierbij nog eenige cijfers uit een verslag van het Werk der H. Kindsheid over het jaar 1913, alleen voor de 5 vicariaten die de Lazaristen in het Zuiden van China bedienen.

Kinderen van heidenen gedoopt . . . 16.309

Kinderen vrijgekocht, verzorgd enz. . . 4.787

Kinderen aan christen familiën toevertrouwd 3.432

Weeskinderen in weeshuizen en scholen . 8.343

Weeskinderen op hoeven en werkplaatsen . 2.023

CHINA.

Italiaansche zeelieden te Zi-ka-wei.

De zeelieden van den groeten Italiaanschen kruiser Marco Polo voor de reede van Sjang-hai gelegen, waren uitgenoodigd een Zondag te Zi-ka-wei te komen doorbrengen. Reeds vier malen hadden zij om wille van het slechte weder hunne komst moeten uitstellen.

Eindelijk was het den I®‘“ April, een Zondag, mooi weer. De Italianen zullen komen! Dat was de groote gebeurtenis van den dag. Even vóór halftien hoort men bij ons huis het geluid van rijwielen: ’t is de compagnie der rijwielers, die met een vaandrig aan het hoofd, de voorhoede uitmaakt. Een dertigtal zeelieden, het geweer in den schouderriem, trekken langs den tuin en houden stil aan onze deur, waar Pater Savio hen ontvangt in plaats van Pater Vanara, die nog in