is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Appèl en rangschikking op het dek ; daarna verdeelt men zich in vier troepjes, elk een officier aan het hoofd en men begint de bezichtiging. Men bekijkt de kleine kanonnen, men legt ons in bijzonderheden de wijze uit om de snelheid der vijandelijke schepen te berekenen, de bewerkstelling van het richten. Wij hadden een elegant officiertje als geleider. De kleine kanonnen van vijf en vijftig millimeter, zei hij, zpn bepaald te klein en beantwoorden niet aan het doel tgdens den oorlog, want men moet den vijand veel te dicht naderen om hem door het geschut nadeel te doen. Hij toonde ons kanonnen van 120 millimeter, daarna van 152; deze laatste zijn zeer mooi; de kinderen loopen van alle kanten rond, vragen waartoe dit, waartoe dat dient; men legt het hun zoo goed mogelijk uit, maar toch houd ik mij overtuigd, dat zij er niet veel van begrijpen. Daarna dalen wij tot de machinen af; daar is de verbazing nog sterker; men verstaat totaal niets van den uitleg, maar wat maakt dat, alles spreekt alleen reeds door het aanschouwen. De twee groote ketels met hun vuren maken niet minder indruk. Nu terug naar boven om de draadlooze telegraphie te bezien. Na nog verschillende kijkjes te hebben genomen komen wij weder op het dek terug. Achter op de boot wachtte den leerlingen een verversching. Wat ons betreft, wij gaan naar het kwartier der officieren een tas thee gebruiken en praten genoeglijk te zamen. Daarna weder appèl op het dek, ordelijke opstelling, militairen groet aan de officieren en onder het schallen der trompetten verlaten wij het schip. Weldra zijn wij weder aan wal en in marsch trekken wij naar huis terug.

Pr. Varara, die niet gerekend had op de verversching aan boord, bestelde er een alvorens naar de boot te gaan te Tong-ka-doe; de kinderen hadden er veel schik in en deden zich te goed. Overal waar wij passeerden, verzamelde zich het