is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 65, 1915, no 385-390, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mej. Oomen-Bierwagen ƒ 1000, en van wijlen Mej. Adr“ Bierwagen ƒ3OO. Wagenberg: ƒlO van een overleden Weldoener, tot lafenis zijner ziel. Prinsenhage N.N. ƒ100; N.N. ƒSO tot vrijkoop van twee slaafjes, te noemen Cornelis en Anna Cornelia. Den Hout: ƒ 100 van wijlen Mej. Maria Romme, Zelatrice der H. Kindsheid en /1000 van wijlen Mej. Joanna van Leijsen, echtgenoote van den Heer Adrianus Bossers. Hontenisse : ƒ5 ter eere van den H. Martinus. Hulst: ƒ25 van Mej. M. tot vrijkoop van een slavinnetje, te noemen Maria, Josepliina.

Gezien en goedgekeurd.

Breda, 6 Februari 1915.

t P. Hopmans, Bisschop van Breda.

Ingekomen liefdegift.

Roozendaal: N.N. /0.50 voor de missie van China, ter eere van O. L. Vrouw uit dankbaarheid voor een verkregen gunst.

Bisdom van Den Bosch.

Ingekomen liefdegiften over 1914.

1. ürave. Instituut der H. Familie a) tot vrijkoop van een negerkind f 12,50, b) tot vrijkoop van twee negerkinderen te noemen HenricuS en Antonius ƒ 25 en c) tot vrijkoop van twee negerkinderen te noemen Augustinus en Clara f 25. '

2. Moergestel, schaal f 9.

3. Oorschot, a) Collecten f 16 en b) liefdegiften ƒ 5,97,

4. Leende, a) schaalcollecte f 46,95, b) tot vrijkoop van twee slaafjes te noemen Theresia en Jozef ƒ 50, c) verschillende liefdegiften ƒ 10,73, d) ter liefde van het Goddelijk Kind ƒ2O en e) P. S. M. voor de arme Chineesjes f 30.