is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 65, 1915, no 385-390, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien, nog neerziet en geheel uw verder leven zal blijven neerzien ; want wat gij in den optocht der H. Kindsheid deedt, deedt ge voor denzelfden Goddelijken Heer en Meester als waarvoor zij haar bloed vergoot. De rollen zijn verschillend. De hare was moeilijker en verhevener, de uwe licht en eervol; maar het doel, de eere Gods, was hetzelfde.

2. Dan komt de H. Maagd en Martelares Catharina. Dat zp verheerlijkt is in den Hemel ziet ge weer aan de gouden ster op haar voorhoofd ; dat ze martelares was aan den palmtak, en hoe ze gemarteld is ziet ge aan het gebroken rad, dat zij aan hare linkerhand draagt. Ze werd nl. op een rad ge-