is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 65, 1915, no 385-390, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doodsberichten.

BISDOM VAN DEN BOSCH.

In het gebed der leden worden aanbevolen:

1 Wijlen den HoogEerw. Heer Mgr. Jan Baptista Bots, Kanunnik Deken van Tilburg en Pastoor der parochie van den H. Dionysius op het Goirke aldaar. Weldoener (zie lieidegiiten.)

"2. Wijren den ZeerEerw. Heer Petrus Ooossens, ouO rasioor van Heumen. |

3. Wijlen den ZeerEerw. Heer Judocus Burmanje, Pastoor te Berlicum. I

4. Tilburg par. H. Hart, Mej. Marie Pollet, z. g. bijzondere weldoenster (zie f

s‘“Helmond, wijlen" den' Heer Egidius Bogaers, Weldoener <zie liefdegiften). |

' 6. Den ’s“ Bosch par. St. Jacob, wijlen Mevrouw de Wed. van de Ven-Spierings, Oud-hoofdtresorierster en Weldoenster (zie liefde giften). I

een overleden Zelatrice, Weldoenster (zie liefdegiften). I

~ 3 grp,' wijlen Josina Bouw. Weldoenster (ziMiefdegiften).

9. Helmond, wijlen Mej. 'J. v. d. Velderi, Weldoenster (zH liefdegiften). __

OUDE POSTZEGELS

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID

zijn ingekomen van 8 April tot 8 juni:

Mei. M. Adriaansens, Hoogland 1400. Eerw. Fraters en kinderen, Raamsdonksveer een kistje Mulleneis een pak caps. en postz. Postmerk boenen 2800 postz. – Mei A. Straver, Montfoort zdverpapier enz. Mej. J. Meelen, TonSe 2250 postz. enz. – De Eerw. Zusters van O. L. Enschedé 14000. -r Mej. C. Kuppens, Breda Eerw. Zusters, Dorplein postz. enz. Verdonk, Den Bosch 10000 postz. en zilverpapier. Piet Walraven enjovan Deursen Woensel 2800. W. Griffioen, Bussum een pakje postz. De Zelatricen en schoolkinderen. Goor een doos postz. enz.

MTHTI or<;tat A o r litir cens junü \mi

EVULOETUR. J. Pompen, Vic. Oen. Husc. Bus?oduci. 24 Juniü9ls,