is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik gulweg erkennen, dat zij, zwarten, veel gemakkelijker loepen zonder schoenen dan met schoenen, ’t Is daarenboven veel goedkooper; want de zool van een schoen verslijt, maar de zool van den voet wordt met de jaren harder. Daar komt onder dien voet een eelt, die zoo dik is, dat ze de steenen niet voelen. Alleen voor een stukje glas hebben ze respect; dat zullen ze altijd op zij gooien of wegdoen.

"Wat wel eigenaardig is, de zool van den voet is bij den neger blank, of altans ver van zwart. Ook het binnenste der hand is niet zwart, maar geel. Hoe komt dat ? De zwarten van Africa, weten er een verklaring voor te geven, want in Africa is het ook zoo. Zij weten dan te vertellen, dat in het begin alle drie de zonen van Noë zwart waren. Maar Noë zag dat niet graag, zoo’n drie zwarte schapen in zijn huis. Daarom vroeg en kreeg hij van O. L. Heer een fleschje met kostbare olie om ze te zalven; en dan zouden ze blank worden. Het eerst wreef Japheth zich in en gebruikte er nog al veel van ; maar die werd dan ook heelemaal blank. Van hem stammen de Europeanen af, dus ook wij. Het tweede kreeg Sem het fleschje. Er was al veel uit en Sem wilde ook graag blank worden ; maar daar hij er toch nog iets voor Cham in wilde laten, kon hij niet zooveel gebruiken als hij wilde en werd dan ook niet zoo blank als Japheth. Van Sem nu stammen de Joden af, die werkelijk dikwijls niet zoo blank zijn als andere menschen. Nu kreeg Cham het fleschje en hij keek Sem heel vuil aan, want er was zoo goed als niets meer in : nog een paar druppeltjes! Cham goot ze gauw in de ballen van z’n hand, die aanstonds van binnen blank werden, bestreek er de zolen van z’n voeten mêê, maar verder kon hij niet komen ; want het fleschje was leeg. Hoe Cham nu te keer ging en weeklaagde, er was niets meer aan te doen, hij was en bleef zwart op binnenband en voetzool na.