is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

francs.

Transport: 1.876.211,—

243 Sumatra. R. P. Libérat, Préf. Ap. 885,—

Missiën van MUI HUL

244 Labuan en Noord Borneo. R. P. Dunn, Préf. Ap. 6.050,—

245 Nieuw Zeeland. R. P. Van Dijk, Superior. 1.100,—

Missiën van Scheut.

246 Philippijnen. Mgr. Hurth, Vic. Ap. 3.575,

Buitengewone toelagen

Aan verschillende Missiën.

247 Europa, Noorwegen. Mgr. Fallize, Vic. Ap. 1.650,—

248 Azië, Turkenstan-lli. R. P. Steeneman, (Miss. van Scheut) Sup. 1.000,—

Totaal: 1.876.865,

Bericht.

Wij ontvingen uit Alkmaar en Steenbergen eenige zeer aardige kiekjes, ’t Spijt ons, ze in dit nummer niet te kunnen plaatsen. Een volgenden keer hopen wg over meer plaatsruimte te kunnen beschikken. Laten de inzenders er niet door ontmoedigd worden; wij blijven ons voor zulke aardige groepjes ten zeerste aanbevelen.

Om dezelfde reden zullen ook de ingekomen postz. enz. in de volgende aflevering der Annalen geplaatst worden.