is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PETRIVE.

HET WEESHUIS.

Brief van de Eerwaarde Moeder Francisca-Augustine Overste van hd Weeshuis, aan de leden van het Genootschap der H. Kindsheid.

Petrive, 3 December 1915.

Dierbare leden van het Genootschap,

Dank aan uwe edelmoedigheid en de offertjes, die gg u oplegt, gaat het goede zijn gang, de kinderen worden grooter, gevoelen zich bij ons gelukkig, ontvangen een echt christelijke opvoeding en ... groeien steeds in aantal. Velen hebben het Weeshuis al verlaten en zijn reeds gevestigd zg hebben hun plaatsen afgestaan aan nieuwe ongelukkigen, die later op hun beurt de edelmoedige kielen zullen zegenen, wier aalmoezen hen met de kennis der waarheid ook nog de liefde voor arbeid en eerlijkheid, zoo weinig gekend in de heidensche landen, hebben verschaft.

’k Zal ü hier, beminde Leden, zoo terloops een kijkje laten nemen in ’t Chineesche leven, vooral wat betreft het lot der kinderen.