is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O lieve verschijning in schoonen nacht,

Die ons dat gezegendste Kindje bracht,

De bloeme der bloemen, der sterren ster.

Ach Bethlemsche velden, gij zijt zoo ver !

Ik wilde zoo gaarne naar Bethlein gaan

En vroom daar bij ’t arme stalke staan,

En binnengetreden er kussen den grond.

Waar eens dat gezegende kribbeke stond.