is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen, die hem behulpzaam zijn, den Apostolischen zegen.— (13 Sept.’l4).

Niet ten onrechte wordt aan de leden van het Genootschap den naam van kleine Redders gegeven.

Beschouwt men de uitkomst van hun pogen, dan mag men ze niet allen kleine Redders, maar ware Apostelen noemen. Immers verdienen zij dien naam niet, die jaarlijks duizenden kinderen, aan onmenschelijke ouders ontrukken, zij, die aan zooveel kleinen de genade des Doopsels bezorgen, die zonder het Werk der H. Kindsheid nooit dat geluk zouden bezitten?

ledere moeder, die het oprecht meent met het welzijn van haar kinderen, moet zich beijveren, hen zoo spoedig mogelijk in het Genootschap te doen inschrijven. (18 Juni ’16.)