is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Veghel par. H. Lambertus, a) van wijlen Mej. Annette v. d. Bergh ƒlOO en b) van wijlen Mej. Josephine Rath ƒ5O.

15. Donk, ter eere van het Goddelijk Kindje Jezus een liefdegift van N. N. tot vrijkoop van een slaafje bij den Doop te noemen Wilhelmina /25.

16. St.-Michiels-Gestel, a) van N. N. uit dankbaarheid en op hoop van herstel ƒ2.50 en b) van N. N. /5.

BISDOM HAARLEM.

Ingekomen liefdegiften.

Den Haag, par. van de H. Teresia ƒ468.60 en het Maria-Patronaat der Eerw. Zusters Franciscanessen ƒ107.50 om zes slavinnetjes vrij te koopen en haar de namen te geven, bij den H. Doop, Maria, Philomena, Cunera, Ida, Anna en josephina.

BISDOM BREDA.

Ingekomen liefdegiften.

Door bemiddeling van den Hoog Eerw. Deken F.[A. Luykx: Uit de nalatenschap van Mej. E. van Turenhout eene gift van ƒ140; van Mej. S. W. ƒ25 en van Mej. U. U. ƒ6.1

Zuiddorpe: 1 Pandbrief s°/q.

Holland-Washington Hypotheekbank 1917 a /500. " Princenhage ƒ2OO van wijlen Mej. E. Schrauwen, geb. [Marlen. \ .

■ BISDOM ROERMOND. ]

Ingekomen liefdegift.

Door bemiddeling van den WelEerw. lHeer”H. A. J. Gadiot, Kapelaan, te Beek (L.) ƒ12.70 tot vrijkoop van een slaafje.®