is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE POSTZEGELS.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID.

8 Febr. 8 April.

Eerw. Fr. te Reuzel een doos postz. enz.

Eerw. Fr. te Zwolle een doos postz. enz.

A. V. Weert een doos postz. enz.

Eerw. Fr. Boxtel 2 doozen postz. enz.

Mej. B. Hoek 2000 postz. enz.

Mej. M. van Eghem een doos postz. enz.

Mej. M. Oostrom een doos postz. enz.

Vriendelijk verzoek er geen pennen meer bij te doen, ze hebben toch geen waarde.

DOODSBERICHTEN.

BISDOM VAN DEN BOSCH.

In het gebed der leden worden aanbevolen.

1. Zomeren, wijlen J. Meenus, Weldoener (zie liefdegiften).

2. Veghel, par. H. Lambertus, wijlen Mej. Annette v. d. Bergh Weldoenster (zie liefdegiften).

3. Veghel, par. H. Lambertus, wijlen Mej. Josephine|Rath Weldoenster (zie liefdegiften).

4. Schijndel, wijlen Mej. Anna v. d. Stappen ; zij was gedurende bijna 30 jaren eene ijverige Tresorierster van het Genootschap der H. Kindsheid.

BISDOM VAN HAARLEM.

Mej. W. Kraemer. ’s-Gravenhage.

BISDOM VAN BREDA.

Hulst; wijlen Mej. E. van Turenhout (zie liefdegiften). Princenhage: wijlen Mej. E. Schrauwen Marlen (zie liefdegiften).

NIHIL GESTAT. A. BROCKEN, M. S. C. libr. cens. Tilburg!, 17 Aprilis 1918.

EVULGETUR. J. POMPEN. Vic. Oen. Busc. Buscoduci, 18 Aprilis 1918