is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

‘ N. B. Onder de ontvangsten in de onderscheidene parochiën zijn begrepen de volgende liefdegiften: Tilburg par. Heike a) Schaalcollccte 19 Juni 1917 /25.56'. en schaalcollecte 9 Oct. 1917/31.02' beide onder de H. Mis der H. Kindsheid, b) bij de Eerw. Zusters, Leerlingen en Weesjes, leden der H. Kindsheid / 22.42® c) leden der H. Kindsheid parochiale Fraterschool ƒ36. d) een liefdegift van een oud-Tresorierster ƒ25 en e) bijzondere liefdegift van N. N. ƒ25. Tilburg, par. Ooirke a) 5 juni 1917 offer en Schaalcollecte ƒ57.15 en 9 Oct. 1917 offer en schaalcollecte ƒ46.85 beide onder de H. Mis van wege het Genootschap der H. Kindsheid en b) uit de nalatenschap van den HoogEerw. Heer Mgr. j. B. Franken Deken van Oirschot /200. Tilburg par. Heuvel a) aan twee schaalcollecten ƒ27.04 en b) van wijlen Mej. H. Borsten Hoofdtresorierster en begiftigd met het gouden eere Kruis Ecclesia et Pontifice ƒ3OO. Tilburg par. St. Anna tot vrijkooping van een Negerinnetje te noemen Joanna een gift van ƒ25. Hilvarenbeek a) van wijlen Hendrika van Trier ƒ5O b) van wijlen Adriana van Trier ƒ5O c) aan drie schaalcolecten ƒ 58.83 en d) door tusschenkomst van den ZeerEerw. Heer Pastoor /25. Nijmegen par. St. Augustinus a) aan 3 collecten ƒ299 en b) aan giften ƒ42.50. Cuijk snocpcenten der kinderen ƒ12.40 Aarle-Rlxtel van N. N. uit dankbaarheid om een slavinnetje vrij te koopen bij den H. Doop te noemen Maria van Aarle-Rixtel ƒ25. ’s-Bosch par St. Jacob a) aan twee collecten ƒ 38.43® b) van N. N. tot vrijkoop van een slavinnetje bij den H. Doop te noemen Cornelia Wilhelmina johanna ƒ25 en ƒ5 voor de kleertjes c) van N. N. als gift voor de Missie ƒlOO, d) van een onbekende ter eere van het Goddelijk Hart en den H. Antonius uit dankbaarheid voor een verkregen gunst en voor verderen zegen, tot vrijkoop van een slavinnetje bij den H. Doop te noemen Antonia Petronella Gijsbertha johanna ƒ25 en ƒ5 voor de kleertjes en e) voor een slavinnetje bij den H. Doop te noemen Gertruda ƒ25. Helmond par. H. Lambertus a) liefdegift van N. N. ƒl4O en b) aan twee collecten ƒ51.50. Helmond par. H. Hart een collecte ƒ 51.25 en een collecte ƒ147.47. Helmond par. van O. L. Vrouw aan twee collecten ƒ56.47. Eindhoven a) aan collecten ƒ86.09®, b) bij het overlijden van Mej. M. Schellekens in ’t Gesticht te Eersel, als legaat ƒ 100, c) voor vrij-