is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47. Winssen, a) schaalcollecte in de kerk bij ’t feest ƒ 6.20, b) voor een slaafje Theodoor Lodewijk ƒ 25, c) voor een slavinnetje Johanna Maria f 25 en d) v. h. missiewerk van de kinderen f 3,50.

48. Tilburg, par. Heike, a) leerlingen en weesjes, der H. Kindsheid bij de Eerw. Zusters ƒ 19.22®, b) leerlingen van de parochiale Fratersschool ƒ 37, c) eene bijzondere liefdegift

ƒ 50 en d) nog aan liefdegiften ƒ 101.05.

49. Tilburg, par. Hoefslraat, schaalcollecte feest-Mis 29 Oct. 1918 opgebracht ƒ 3.74.

50. Cuijk, a) liefdegiften uit Catwijk ƒ 10 en b) snoepcenten der kinderen ƒ 25.

51. Zijtaart, tot vrijkoop van een slaafje bij het H. Doopsel te noemen Christianus johannes van Zijtaart ƒ 25.

52. ’s Bosch, par. St. Jacob, a) liefdegiften ƒ 3,20 en b) collecte onder de H. Mis van 7 januari ƒ 74.52®.

53. Erp, a) van N. N. voor een slaafje Antonius ƒ25 en b) door de Zelatricen een slaafje gekocht, te noemen Antonia, Henrica, Adriana, Lucia ƒ 25.

54. Neerbosch, a) liefdegift van P. Jansen ƒ 2.50, b) liefdegift van P. Broekman ƒ2.50 en c) liefdegift van N. N. Hees ƒ5.50.

55. Zevenbergen, a) van N. N. ƒ 10, b) van N. N. ƒ 2.50 en c) van N. N. f 1.

56. Reek, a) schaalcollecte 'f b) een gift ƒ 2.25, c) en liefdegift ƒ 0.45, d) een gift f 1.96 en e) eene gift f 25.

57. Reusel, aan giften f 90.

58. Asten, a) gift ƒ 100 en b) voor een slaafje te noemen Theodorus Wilhelmus ƒ 25.

59 Oassel, opbrengst der collecte ƒ 9.78.

60. Tilbur , par. Besterd, a) liefdegift van den HoogEerw. Heer J. F. v. d. Heuvel ƒ 2 en b) aan liefdegiften ƒ 2.50.

61. Diesen, a) liefdegiften ƒ31,85, en b) schaalcollecten/63.28.

62. Demen en Dieden, buitengewone giften ƒ 7,325.

63. Donk, de offer der Winterkindsheid f 16,50

64. Udenhout, a) voor twee slaafjes Cornelis en Maria /25 en b) gift van N.N. tot lafenis der geloovige zielen f 100.

65. Kerkdriel, door bemiddeling van den ZeerEerw. Heer Pastoor van N.N. /25.

Over 1919.

1. Tilburg, het Moederhuis der Liefde-Zusters ƒ 100.

2. ’s Bosch, van de Missievereeniging St. Franciscns Xaverius ƒ 500.

3. ’s Bosch, N. N. ƒ 174.