is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Vinkel, aan buitengewone giften ƒ 12.

Q j 5. Tilburg, van het Missie-comitè afdeeling Roomsch leven voor de H. Kindsheid ƒ 100.

«Y. ... J .V.VY, 6. Uit het dekenaat Bladel, van iemand die onbekend wenscht te blijven ƒ 100.

7. Oostelbeers, een gift voor de H. Kindsheid van ƒ 25.

8. Horssen, collecte H. Kindsheid ƒ 30.

9. Wintelré, aan giften ƒ 0 85.

10. Uden, voor een slavinnetje vrij te koopen, bij den H. Doop te noemen Johanna Maria f 25.

11. Door bemiddeling van Mgr. A. Hermus, a) Seminarie Haaren van de Brokken-verzameling ƒ 140 en b) uit Udenhout W. V. 1. ƒ 100.

12. Boxmeer, Ie uit Boxmeer bij de Kribbe ƒ24 en 2e uit Beugen a) van N. N. ƒ 0.80, b) van N. N. ƒ 0.80, c) van N. N.

2.50. d) van N. N ƒ 1 en e) van N. N. ƒ 0.80.

13. Uit Leuth, voor het Genootschap derH. Kindsheid /100.

14. Uit Hapert, giften voor de H. Kindsheid /6.

15. Waalwijk, par. H. Joannes den Dooper tot vrijkooping van een slaafje te noemen Antonius ƒ25.

16. Zevenbergen, van N.N. tot vrijkooping van twee slaafjes bij den doop te noemen Adrianus en Johanna Maria /25.

UITGELOTE NAMEN.

1. Tilburg, par. Goirke.

Jongens: Jozef Staps, Jan van Sprang, Antoon Didden, Antoon Cools, Petrus Brokkenj Walter Dirks.

Meisjes: Johanna van Huijkelom, Maria van Gorp, Anna Janssen, Francisca de Rooij, Maria van Hest, Liza Wijnands, Antonia van Oers.

2. Grave.

Jongen: Theodorus van Lier.

Meisje: Josephine Lamers.

3. Drunen.

Jongens: Louis Jansen, Antonius Ravenstein, Johannes de Kfieger, Antoon van de Wiel.

Meisjes: Adriana van Hulten, Gerardina van Hullen, Johanna van lersel, Fetronella van Son, Adriana Vesters, Anna Vrijhoeven.