is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij op reis moest. Maar dat was een hoop, waar men met geen stok overheen springen zou!

De tweede foto stelt voor een ChinëéschHÉÏiW|n. WM zou onder die trekken en onder die kleeding een fermen Boxtelschen jongen vermoeden ? Men zou gezegd heb-I ben : die mandarijn is zoo maar ineens I uit China naar Boxt tel overgewaaid. Toch was het een rasechte Boxtelaar; maar wie weet met welke edele gevoelens onder zijn kiel! We hopen van harte, dat hij nooit de sluwheid en listigheid van een ! Chineeschen mandarijn moge leeren, maar blijven al een echte, rondij Boxtelsche jo^pflj – ~ met een blij hal^ en open oog voolj " al wat

De derde foto stelt een Afrikaansch of Arabisch slavenhandelaar voor. Gezeten op z’n ezel en met een zweep in de hand, gaat hij er op uit, om ongelukkige negers te zoeken en ze als slaven naar de markt te drijven. Waarom

EEN SLAVENHANDELAAR.