is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een slavinnetje bij den H. Doop te noemen Grada Mulder uit dankbaarheid dat er geen oorlog gekomen is een gift van / 13. b) van een kaartklub f 0,275 en c) liefdegift / 3.525.

15, Son, Van een Zelatrice uit Son tot vrijkoop van een slavinnetje, bij den Doop te noemen Theresia, uit dankbaarheid voor een verkregen weldaad, en ter eere van zuster Theresia van het Goddelijk Kind f 25

16. Lieshout, vergoeding voor ontvangen voorwerpen fl.

17. Tifburg, par. Heuvel a) Uit de nalatenschap a) van den Heer J. Schalken f 200. b) uit de nalatenschap van Mej. S. van Huigevoort Zelatrice f 25, c) bij ’t huwelijk eener Tresorierster f 10, d) schaal collecte f 17,50.

18. Tilburg, uit de nalatenschap van Mej. Adriana Span in het* St. Jozef Gasthuis alhier overleden, voor het genootschap der H. Kindsheid /200.

19. Door bemiddeling van den Zeer Eerw. Heer C. J. Zwijsen Rector te Coudewater van den Tilb. Bond V. O. M. voor het Genootschap der H. Kindsheids ƒ2O.

20. Berghem, a) door onze ijverige Zelatrice Gondje Boeien voor vrijkooping van twee slaven en twee slavinnen die de naam zullen dragen: Maria Leonarda, Petronelle Margareta, Hendricus Vincentius, en johannes Franciscus, ƒlOO. b) Door onze ijverige zelatrice Bertha van Erp. ƒl5. c) N. N. ƒ5.

BISDOM HAARLEM.

s’Gravenhage, Parochie H. Theresia, ingekomen liefdegift voor een vrijkoop van een slaafje te noemen Lena.

NAMEN VOOR CHINEESJES,

BIJ LOTING AANGEWEZEN.

Nicolaas Braam, Franciscus v. d. Lmden, Maria v. Thienen, Guurtje Huisman, Thomas v. d. Linden, Geertje Jongkind, Reinerus Brugge, Henricus Nieuweboer, Maria Schaper, Henrica Picavet, Gerrit Kieft, Klaas Schouw, Editha Jonker, Rika v. d. Linde, Anna v. Toor, Johanna Bleeker, Cornelia Munnikhuis, Margaretha Meijzen, Piet Smout, Adriaan v. Beek, Anna Bakx, Bertha Groot, Wilhelmina Stoelinga, Anna Bakker, Catharina