is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 70, 1920, no 415-420, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oog en een wang. Die daar heeft midden op zijn borst de sporen van den klauw. Hoe zij ’t er levend afgebracht hebben, begrijp ik niet. ik vroeg het hun en zij antwoordden ; „Ja dat weten wij óók niet. Wij hebben O. L. Vrouw om hulp geroepen en wij zijn gered I”

Om vermoeienis en gevaar geven jongens en meisjes niets, als ze naar den Catechismus moeten ; dan gaan ze bij zonsopgang op ’t pad en om 7 uur zijn ze present. Er zijn erbij, die 10 kilometer hebben moeten loopen, maar ze komen nuchteren aan, om nog de H. Communie te kunnen ontvangen, lederen morgen zijn erom 7 uur in de kindermiszoowat 180 die te Communie gaan.

KLEINE BELIJDERS VAN HET GELOOF.

Komt eens mee naar het Catechismuslokaal. Ze luisteren met open mond ; want van den godsdienst weten ze liefst zooveel mogelijk. Vanwaar die ijver ? Och, velen hunner zijn reeds gemarteld vóór ze tot den Catechismus werden toegelaten. Bij die 522 nikkertjes zijn er zoowat 150 uit protestantsche, muzelmansche en heidensche huishoudens. Hunne H.H. Engelen alleen weten het getal oorvijgen, vuistslagen, schoppen en stokslagen, die zij van hun vaders of oudere broers ontvingen, omdat ze betrapt werden op het geknield bidden van hun gebed.

Daar hebt geb.v. een kleine veehoedster van 11 jaar, Ludovica. Ze heeft een stemmetje als een nachtegaal. Haar vader is een muzelman. Ze hoedde haar vee dicht bij een jongen van gelijken leeftijd, Alexis. Van dezen had ze al de gebeden geleerd. Eens waagde ze ’t aan haar vader mee te deelen : „Alexis gaat bij den blanke, ik zou er ook zoo graag naar toe gaan !” Daarop was zij in vijf dagen niet op ’t veld te zien. Alexis werd ongerust en begon iets kwaads te vermoeden. Hij waarschuwde een Catechist. Deze kwam, drong de hut van den muzelman binnen en vond het kind vastgebonden aan een paal van den stal. Haar lichaam stond vol blauwe plekken en rondom haar polsen had ze twee