is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 70, 1920, no 415-420, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maten; de aderen op zijn voorhoofd zwollen op en zijn vuisten balden zich. Vervolgens greep hij zijn neef' bij de keel en wierp hem met deze woorden de deur uit; „Nooit ofnim-

mer zal ik daarop mijn woord geven ; als ge geen advocaat wordt, hoeft ge me nooit meer onder de oogen te komen I” Daarop sloeg hij met een geweldigen smak de huisdeur dicht voor den neus van zijn ongelukkigen neef.

Vervolgens greep hij zijn neef bij de keel en ...