is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 70, 1920, no 415-420, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND.

AARTSBISDOM UTRECHT.

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVER 1919,

ONTVANGSTEN,

gid.

Saldo in kas Tan 1918 1181.15®

Door bemiddeling Tan Mgr.

den Aartsbisschop 1000.

Arnhem, Mej. Bartels 50

, St. Eusebius, ■waar-

onder ƒ3 Cateehism. kin-

deren, f\— 3e klas

AloTsinsschool ƒ25 uit

dankbaarheid. Viijk.slaaf-

je te noemen Alb. Stef.

Lebuinus Snoeren 254.

Amersfoort, O. L. Vrouw

Hemelraart, waaronder

uit Blarieum ƒ29.40 uit

Amersfoort R. K. bur-

gerjongenssch. ƒ80.56-'’

R. K.Meisjessch. ƒ 277 53’’ 387.50

Amersfoort, Zusters Tan O.

L. Vr. Pres. „St. Agnes,”

Pres. Bussum „Mariën-

berg” een gift ƒlO tot

A. M. D. Gr. 2 giften

ƒ2.50 en ƒ25 Toor de

Missiën 175.

Ameland 16.18

Azewijn 45.60

Angeren 150.

Anko Teen 50.

Bemmel 155.25

Borne 35.

Bus.sum Tsn 1918 179.87

Bornerbroek 52.

Buren 2.25

Bakhuizen 45.

Baak 44

Beesd 51.27

de Bildt 36.90

Bussloo gem. Voorst waar-

onder ƒ6O Tan 1918, en

Trije giften ƒ11.225 115.125

Transporteeren 4056.18

gld.

Transport 4056.18

Borculo 17.12

Benschop 40.

BornoTeld, waaronder ƒ3

door hem. Mej. Hamers 36.18

Culemborg 245.50

Deienter, ilej. Dina de Geus 135.47'»

Dronrijp 32.60

Didaui, waaronder giften

ƒ29:30, Collecten ƒ44.30 382.50

Deurningen 98.

Deldeti 105.

Denekamp waaronder lief-

degift ƒlO 188.10

Duistervoorde 193.—

Dalmsholte 75.

Boeshurg 220.'

Etteti 60.

Eihergen, waaronder ƒ25

rail N.N. vrijk. slaafje 95.

Elden 71.

1.1 sciu’de, Zusters van O. L.V. 500.

Erica 26.—

Groningen, 11. Martinus,

waaronder ƒ25. Vrijkoop

slavinnetje to noemen:

. „Daute” 375.

Groenlo, waaronder ƒlOO

liefdegift, door hem. pas-

toor Th. A. Smit 500.

Goor, H aaronder ƒ 50. Vrijk.

2 slavinnetjes iot ziele-

rnst van een overledene

te noemen Maria 165

Gendriigen 102.91

i.res'eren 87.20

Gendt, waaronder ƒ9 lief-

degift 129.—

Harmelen 158.

Hoonhorst, waaronder 2 gif-

Transporteeren 8085.60-^