is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 70, 1920, no 415-420, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Trijkoop van een slavinnetje Henrioa Elisabeth ƒ25 ; b) van N. N. ter eere van het Goddelijk Hart ƒ5O ; c) tot vrijkoop van een slavin Maria Elisabeth ƒ25 ; d) tot vrijkoop van een slaafje te noemen Franciscus ƒ25; e) tot vrijkooping van twee slaafjes te noemen Aloysius en Antonius f5O; f) uit de nalatenschap van Franciscus van den Broek ƒ500; g) schaalcolleote ƒ104.32; h) tot vrijkoop van twee slaafjes te noemen Maria en Alphonsus ƒ5O; i) aan kleine giften te zamen ƒ67.25; j) tot vrijkoop van een slaafje te noemen Barbara ƒ25; en k) tot vrijkoop van een slaafje te noemen Gerarda Majella ƒ25. Zgtaart N. N. tot vrijkooping van een slavinnetje, bij het H. Doopsel te noemen Catharina van Zijtaart ƒ29. St. Hubert van N. N. ƒ25. Ewijk, a) opbrengst van het Kindsheidfeest ƒ6O; en b) Offertjes van de Catechismuskinderen en andere a-iften ƒ84.75. Horsen aan 2 collecten Feest H. Kindsheid ƒ3O en ƒ67.50. Beek bij Nijmegen, aan collecten ƒ94.13-'’. Deernen en Dioden buitengewone giften en offers ƒ29 Berchem a) door de ijverige Zelatrice Gondje Boeren voor vrijkoop van 2 slaven en 2 slavinnen, die de namen zullen dragen: Hendricus Vincentius, Johannes Franciscus, Maria Leönarda, en Petronella Margaretha ƒ100; en b) extra gift ƒ25. St. Antbonis, collecte bij het feest der H. Kindsheid ƒl4O. Winsen, a) Schaalcollecte in de kerk en bij den optocht ƒ34 en 43.50; b) van N. N. door tusschenkomst van den ZeerEerw Heer Pastoor ƒlOO ; c) uit dankbaarheid voor verkregen gunst ƒ100; en d) Missiewerk onder de kinderen en andere giften ƒ25.88. Beers, een gift ƒ25. Strijp, collecten ƒ35. Keldonk aan offer en giften ƒ35.28®. Boekel, J. F. H. gift ƒ25. Hoogeloon aan giften ƒ38.03. "Wintelré, schaalcolleote ƒ2B. Nederwetten, collecte en offer ƒ42.52®. Tinkel, Collecte onder de H. Mis Kindsheidfeest ƒ28.32. Hapert, schaalcolleote onder de H. Mis ƒ75.13. Gasteren, a) S. L. ten vrijkoop van een slaafje te noemen Joannes Henrious ƒ25; b) schaalcolleote op 2de Kerstdag bij de H. Mis voor de leden ƒ45.54 ; en o) gift van N. N. voor een kind bij den Doop te noemen Matheus Antonius ƒ25. Kerkdriel, door bemiddeling van den ZeerEerw. Heer Pastoor V. A. Sprengers van wijlen zijn Heerbroer, den ZeerEerw. Heer Pastoor A. H. A. Sprenges ƒ100; en b) van N. N. ƒlOO. Deest, a) van wijlen den ZeerEerw. Heer P. van Zutfen Pastoor aldaar ƒ100; en b) opbrengst der extra collecte op het feest der H. Kindsheid ƒ135, Son, a) ter gelegenheid van het feest der H. Kindsheid aangiften ƒ55.42 ; b) van eene Zelatrice tot vrijkoóp van een slavinnetje te noemen Theresia, uit dankbaarheid voor een verkreg.-n weldaad en ter van Zuster Theresia van het Goddelijk kind ƒ25 ; en c) tot vrijkooping van een slavinnetje te noemen Gertruda Godefrlda f 25. Escharen, collecte bij het feest ƒ3O.

N.B. Onder de liefdegiften door bemiddeling van den HoogEerw. Heer Mgr J. Pompen Vicarius Generaal en Diocesaan Direeteur van het Genootschap der H. Kindsheid.

De Eerw. Zusters van het Moederhuis der Congregatie van O. L. gld.

Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Tilburg 100.—

’s Boach van de Miasievereenig-ing Bt. Franciscus Xaverius 500.—

o jjwtsuii uc JJiiooic V tsi ocxiigiiig ut. x'luiiuioous xvnvciiUD ’a Bosch N-N".' 174.—

’s Bosch X.M. 200.

’s Bosch X. N. 915.

Meerveldhoven N.X. voor het Genootschap der H. Kindsheid 60.

Eindhoven van wijlen den Heer J. van Lieshout 4056.15

Transporteeren : 6005.15