is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 70, 1920, no 415-420, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport: 1906.26

Baerlo 330.—

Beesel 280.

belfeld 234.

Blerik 878.08

Keasel 272.11

Maasbree 300.

Reuver 300.

Tegelen 825.—

Veldon 146.65

Totaal: 5472.10

DEKENAAT WEERT.

Weert 480.

Baexem 135.23

EU 235.-

Orathem 135.

Heijthuisen 542.50

Hunael 90.

jttervoort 20.—

Leveroy 80.—

Nederweert 422.—

Neeritter 110.—

Oapel 260.

Roggel (21) 335.

Stramproy 260.

Swartbroek 21.10

Tungelroy 7‘4.70

Totaal : 3200.53

DEKENAAT WIJCK.

Wijck 159.92

Breuat 250.

Tranaporteereii : 409.92

Transport: 409.92

Cadier 80.—

Eokelrade 40.

St. Geertruide 156.

Gronsveld 77.

Heer 100.—

Heugem 50.10

Mesch 22.08

Totaal : 935.10

RECAPITULATIE

DEKENATEN.

Roermond 2975.26

Echt 2024.16

Gennep 1643.22-’

Gulpen 1565.22

Hi-erlen 2195.20

Horst 7973.25

Kerkriide 972.68

Maastricht 1804.71

Meerssin 1889.12

Schinnen 20U9.71

Sittard 939.44

Veiilo 5472.10

Weert 3200 53

Wijck 935.10

Totaal ; 35597.65

Tlus saldo van verleden

jaar en rente : 243.94

35841.59'^

Uitgaven voor de

Annalen, lijsten, porto’s 1638.81

Batig saldo 34202.78

(21) Inbegrepen 1) f 12.50 voor 1 alayinnetje te noemen ; Barbara 2) ƒ 12.50 voor 1 slaafje te noemen : Jozef.

Roermond, 23 Juni 1920

Dr. G. Bauduin

Diocesaan- Directeur.

MONSEIGNEUR.

Den 13” Juni 1.1 vierden we hier het feest der Kindsheid. Optocht der kinderen naar de kerk en na de predikatie in twee H. Missen door den Eerw. P. Boumans. Van de missiën van Scheut werd collecte gehouden, waarvan de opbrengst was 277 gulden, en ook werden vele nieuwe leden in de Kindsheid en de Voortplanting des geloofs ingeschreven.

Met de meeste hoogachting Kapelaan te Baarlo (L).