is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 70, 1920, no 415-420, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huppelde ze naar school met twee kwartjes voor de Zusters die naar de missie gingen.

Puffend en brommend stapte meneer vnn l adderen naarz’n kantoor en liet zich lui neervallen in ’n luien stoel. Giftig keken z’n kleine oogjes rond, of hij niets vond waartegen hij mopperen kon. Maar alle klerken hingen gebogen over hun boeken en werkten druk dojr, want ze hadden direct in de gaten, dat ’t met meneer niet in orde was.

Daar kwam de boekhouder naar hem toe met ’n brief in de hand.

«Meneer, zou ’k morgen asjeblief vrij mogen zijn van ’t kantoor.” „Wat, aiweer vrij! Wordt er nog niet genoeg geluierd ?”

Oud Gastel. Op bijzonder aardige wijze werd alhier dezen zomer het feest der H. Kindsheid gerierd ; de bijgaande foto’s geren er een overzicht van. Van alle kanten kwamen vreemdelingen toegestroomd om den smaakvollen optocht te bewonderen waaraan de meeste zorg was besteed. Het succes is schitterend geweest, de sympathie voor het missiewerk werd er ruimschoots door verhoogd.