is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gld.

Transport 11862.15''’

Biervliet 59.68

Dorst 63.03®

Graauw 156.

Prinsland 115.—

Sluis 68.15

Eede 28.50

Hengstdijk 33.02

Hoeven 233 23

Transporteeren 12618.76

gld.

Transport 12618.76

Halsteren 63.30

Oostburg 87.12

Seminarie Hoeven: Franciscus

Xaveriuß Liefdewerk 875.—

H.H. 500.

N.N. 200.

Interest 184.90

H.N. 350.

Totaal 14279.08-5

UITGAVEN VAN HET JAAR 1920.

R. K. Jongensweeshuis, voor het drukken der annalen, lijsten en clichéskosten f 1160.43

Postpakketten en postzegels 8.50

f 1168.93

BALA.NS 1920.

Totaal der Ontrangsten f 14279.085

Totaal der Uitgaren ƒ 1168.93 ■* n‘* * r\ Ti r.

ƒ 13110.15'i

Gezien en goedgekeurd,

Breda, 5 Febr. 1921. J. M. van Oers, Vic. Gen

Onder de ontvangsten zijn in verschillende plaatsen gerekend, de navolgende bijzondere liefdegiften : Alphen door bemiddeling van den Zeer Eerw. Heer Pastoor Verschraage, van de meisjes der Willebrordusschool f 28, tot vrijkoop van een slavinnetje bij den H. Doop te noemen Francisca Willebrotda. Breda f 50 van N.N. tot vrijkoop en onderhoud van een slavinnetje te noemen Joanna Henrica Maria; f 2b tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Anna Francisca. Baarle-Nassau door bemiddeling van Mej. Marie van Sommeren f 50 van een overleden lid Mej. Dympbn» Johanna Maria Heuzen tot vrijkoop van 2 slavinnetjes, beiden te noemen : Dina. Chaam f 100 tot vrjjkoop van 4 slaafjes, bij den H. Doop te noemen Blandina, Maria, Cato, Johanna. Dongen door bemiddeling van Mej. Ant. Oomens, ƒ25 van wijlen Mej. Antonia van Baal; / 12.50 tot vrijkoop van een slaafje, ter eere van het H. Hart, bij den doop te noemen Joseph Antonius; ƒ 12.50 tot vrgkoop van een slaafje te noimen Franciscus Xaverius; ƒ12.50 tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Maria Jacoba ; ƒ 12.50 tot vrgkoop van een slavinnetje te noeihen Gabriel; ƒ 12.50 tot vrgkoop van een slavinnetje, te noemen Margaretha ; ƒ 25 voor 2 slaafjes, te noemen Clemens en Theresia. Van de parochie van den H. Jozef, door bemiddeling van Mej