is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Mies en Allegondje Schouten f 2.75, b) Tan Marietje v. Doorn ƒ 1 en Tan Damhert t. Doorn f 0.81 . 49. Haps, Tan wijlen Catli. Neisten f 25. 50. Neerbosch, a) liefdegift Tan N.N. te Hees f 3.50, b) liefdegift Tan N.N. te Hees f 3.50 en o) liefdegift Tan Leenders te Neerbosch f 3. 51. Gasteren, schaaloollecte op 26 Deo. bij gelegenh, der H. Mis Toor de leden ƒ 44.25. 52. Zijtaard a) eene gift Tan N.N. ƒ 5 en b) eene gift tot Trijkoop Tan een slaafje te doopen Antoniui Gerardus t„ Zijtaard f 22.50, 53. Oostelbeers, Tan Terschillende giften uit Oostelbeers ƒ 75.45. 54. Uden, Trije giften ƒ 5, ƒ 2,50 en ƒ 50. 55. Velp (N. Br.), gift Toor de Kindsheid Tan Maria Christina Jagers ƒ 25. 56. St. Anthonis, collecte en giften bij het feest der H. Kindsheid ƒ 155. 57. a. d. Maas, a) snoepcenten der kinderen ƒ 13.55 en b) liefdegiften uit Catwgk ƒ 10. 58. Gassel, opbrengst der schaaloollecte ƒ 10. 59. Tilburg, par. Hoefstr., a) sohiialcollecte ƒ 6.30 en b) liefdegift züt. med. ƒ 1. 60. Boxtel, par. St. Petrus, Tan de OTerl. Weldoenster Mejuffr. Hendrika t. QrinsTen ƒIOO. 61. Raamsdonk (Dorp), a) Tan G. C. de Bont, Raamsdonk (Dorp) Toor een slaafje te noemen Johannes Joachim ƒ 25 en b) Tan Adr. de Bont, Raamsdonk (Dorp), TOor een slaafje te noemen Arnoldus Josephus ƒ25. 62. Malden, extra gift Tan N.N. ƒ25. 63. Het Hout, liefdegiften ƒ27.80. 64. Diessena) liefdegiften ƒ27.65 en b) schaaloollecte ƒ 80.30. 65. Reek, a) giften /3.12 en b) schaaloollecte ƒ 44.73. 66. Asten, aan giften ƒls. 67. Someren Eind, eene gift Tan P. t. Lierop ƒ 10. 68. Tilburg, par. ’t Heike, a) Parochiale school bij de Eerw. Fraters, leden der H. Kindsheid ƒ 36, b) weesmeisjes bij de Eerw. Zusters ƒ 7.215, c) leden der H. Kindsheid bij de Eerw. Zusters ƒ 10.50, d) door bemiddeling T. d. ZeerEerw. Heer Pastoor Dr. t. Heek, ter opname Tan twee heidenkinderen bjj het H. Doopsel te noemen: het meisje Asunta, de jongen Wilhelmus Franciscus ƒ 50, e) aan zUt. med. ƒ 3. f) aan liefdegiften TOor züt. medailles ƒ4, g) eene bijzondere liefdegift Tan ƒ 25 en h) nog aan liefdegiften ƒ 131. 69. Erp, a) collecten ƒlO. b) liefdegiften ƒ 7.67 -en c) Tan de Zelatriceh der H. Kindsheid TOor slaafje te noemen Henrica Antonia Martina ƒ 25. 70. Hil-Tarenbeek, a) Tan wijlen Mej. A. t. LaarhoTen ƒ 300, b) N.N. ter eere t. h. H. Hart ƒ 50 en c) schaalcollecte ƒ 27.81. 71. Heesoh, schaalcollecten ƒ 53. 72. Winssen, a) diTerse giften ƒ 11.20, b) Missiewerk onder de kinderen jb. en c) gift tot Trijkoop Tan’n slaafje, te noemen Joseph ƒ 25. 73. Donk, a) Zomerkindsheid ƒ 24 70 en b) Winterkindsheid ƒ 18.30. 74. Olland, een gift Tan ƒ2.

OTer 1921.

1. 1. Jan. 1921. Van de Eerw. Liefdezusters te Tilburg ƒ 100. 2. Wintelré, aan giften ƒ 3.70 3. Middelbeers, a) Tan Terschillenden ƒ 6 en b) liefdegift Tan N.N. ƒ 26.40. 4. Uden, gift Tan N.N. ƒ 10. 5. Horssen, Collecte H. Kindsheid ƒ 38 70. 6. Someren a) Schaalcollecte gehouden onder d# H.H. Mis Tan 24 Jan. ƒ82.79 en b) liefdegiften ƒ 17.71. 7. HÜTarenbeek, a) Toor Trijkooping Toor de Missie ƒ2.50. 8. Oirschot, gift t. Gerardina t. Sleeuwen, (oTerl.) ƒ 25.