is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met die aanwinst mogen we ons nochtans niet tevreden stellen. De stoet bij een plechtigheid der H. Kindsheid kan en moet meer uitwerken ; hij behoort leerzaam te zijn voor groot en klein, alsmede vruchten af te werpen voor de voortplanting van het geloof. Te dien einde moet de kinderoptocht zoo ziin samengesteld, dat de figuren, afzonderlijk of groepsgewijze, rechtstreeks of zinnebeeldig verband houden met het bekeeringswerk.

Het hoofddoel van een kinderomgang moet om die reden niet zijn een tentoonstellen van een groot aantal mooie, kostbare kostuumpjes ; neen, een hooger inzicht moet bij de samenstelling de leiding geven. Bij jong en oud moet de bekendheid met, en de ijver voor Missiebelangen worden verhoogd. Dat is de hoofdzaak. En ondanks de beperking, blijft het terrein ruim genoeg voor een keurigen, zeer uitgebreiden stoet vol afwisselingen. We kunnen immers veraanschouwelijken niet enkel wat

Uit den Kindsheidoptochi te Aardenburp;.

{Mandarijn te paard: Camil Aernoudts. Twee bruine patertjes: Albert Lippens en Aimé Wfijffels.)