is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bisdom Roermond.

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID. –

1920 Juni 1921.

DEKENAAT ROERMOND.

gld.

Roermond ' 310. –

O. L. V. in ’t Zand lIA.M

Asselt 25.13

Azenraai 100.—

Beegdon 100.--

Buggenum 2.H').

Haelen 181.—

Horten 14ü.--

Horn (1) 1_5.-

Maasniel 376.

Neer (2) ' 515.

Nunlieni 10.01

St. Od'liënberg 132.

Posterhült 105.

Swalmen (3) 385.

Vlodro" '263..50

Totaal : 3.i13.74

DEKENAAT ECHT.

Echt 521.

Echterboscli 83.-

Heel 217.50

Linne 105.--

Maasbraclit 0 >.

Montfort 100.

Ohe en Laak 11 j (iö

Peij 1-1 ■'

Tr lusporteeren ; 1 ~j, .u i

Transport : 1737.68

Roosteren 96.

Stevensweert 118.—

Thorn 102.

Wessem – ~ 170.--

Totaaf! 2223.68

DEKENAAT GENNEP.

Gennep 180.—

Afferdon 175.8Ó

Bergen 26.Ö.

Heycn 168.61

Middolaer 70.

Mook 152.60

Ottersum 341

Siebengewald 154.86

Well (4) 370.

Wellerloy 32.60

Totaal ; 1Üi0.52

DEKENAAT GULPEN.

Gulpen 170.01

Epen 47.36

Eys * 65.20

Margraeten 236.25

Meel: el on • 249.—

Noorbeek 62.20

Oud-Valkenburg (5) 80.55

Schin-op-Geul 1 :>0.3 i

Transporteeren : lü i 0.51

fl) liil)egre|)en a) fl. 12,50 tot vrijkooping van een slavinnetje te noemen bij den H. Doop : Maria ; b) fl. 12.50 item te noemen eveneens ■ Maria.

f 2) Inbegrepen a) fl. 25 voor een slaafje te noemen : Henri ; b) fl. 25 voor een slaafje.

(3) Inbejrrepen fl. 25 voor een slaafje te noemen : Mattheus.

(4) Inbegrepen a) fl. 25 voor een slavinnetje te noemen: üodfrida B) f. 25 voor een slaafje te noemen : Hendrik.

(5) Inbegrepen fl. 50 voor een slaafje en een slavinnetje.