is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een omlijsting van licht en bloemen, allegorisch voorstellende dat waar Jezus door zijne liefde het ware licht verspreidt, bloemen bloeien van allerlei deugden.

Tijdens het H. Misoffer, gaf de Zeereerw. Pastoor-naar aanleiding van Deut. VI: 20: „wanneer uw zoon u ondervraagt, zeggende -wat beduiden al die plechtgebruiken, zult gij hem antwoorden met een bevattelijke verklaring der verschillende voorstellingen uit den stoet.” Zoo werd de keurige optocht bij dit jaarfeest gehouden, en waaraan de Eerw. Zusters van Sint-Anna alle zorg hadden besteed, voor jongen oud een leerschool van Missiekennis, welke, naar we hopen, wel lelden zal tot vurige Missieliefde en nog grooteren Missieijver.

DOODSBERICHTEN.

In de gebeden der leden wordt aanbevolen:

AARTSBISDOM UTRECHT. 4

Utrecht Mevr. Magdalena Verheul van Gastel. Vleuten Cornelis Wilhelmus van Husen. Goor Dina Pierik, ijverige Zei. v. d. Kindsheid.

BISDOM BREDA,

Den Heer Adrianus Josephus Schrauwen. (Zie liefdeg.)

BISDOM ’S-BOSCH.

1. Wijlen de ZeerEerw. Heer M. van Moorsel Pastoor de Zeven' bergsche-Hoek.

2. Erp wijlen Henricus van Santvoort weldoener (zie liefdegiften.)

3. Beek bij Nijmegen wijlen Mejuffr. Wijnen weldoenster (zie liefdegiften.)

4. Tilburg par. Goirke wijlen de Wel Ed. Heer joh. Franc. Pessers weldoener (zie liefdegiften.)

NIHIL OBSTAT.

Gcr. H. BAPTIST, M. S. C. libr. cens.

Tilburei, 17 Juni! 1921.

EVULGETUR.

I. POMPEN, Vic. Gen. Buse

Butcoduci, 18 Tuaü 1921.