is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveel ponden koekjes ze hebben verorberd in een oogenblik.. . dan wist ge nog niet hoeveel snoepgoed ... maar dat vertel ik zeker niet.

Nadat nog een 12 tal namen uitgeloot waren, was het bijna bedtijd geworden. De kinderen hadden pret en de zelatricen.. • hadden het druk gehad. Ze verdienden wel daarna nog een oogenblikje rust met een „kopje troost.” Maar zouden ze ook niet verdienen op een plaatje te komen in de Annalen ? Want beslist, het zijn .. • Maar neen, niet prijzen. Alleen onze hoofdzeiatrice die 30 jaar voor de Kindsheid gewerkt heeft (zoolang die hier bestaat), en een ander die het reeds 20 jaar doet, verdienen die niet een bijzonder pluimpje ?

De collecte in de kerk bij het Kindsheidfeest, biacht ƒ9O.— op.

UirOELGTE NAMEN.

Jongens: Hendrik Veldhuis, Johan ten Osbroek, Herman ten Heggeler, Hendrik Lomhorst, Herman Konings, Herman Hilderink.

Meisjes: Maria Pennink, Gerarda Bieleveld, Aleida Wielens, Hermina Ordelmans, Hendrika Smit, Johanna Maurik.

Betsy Wennekes, Zwarte Zuster. Nelly Wennekes, Witte Zuster.

Corrie Wennekes- Parochie O. L. Vrouw Hemelvaart, Utrecht. „