is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot vlak voor n sloot heeft doorgerend, maakt het paard 'it plotselingen draai en de ruiter vliegt uit het zadel, bijna recht de sloot in.

Brijin, die ’n goed beest is, was ervan geschrokken, en Just, die z n broek ’n beetje gestooten had, was boos en wou er op slaan. Maar toen hij ’t paard daar zoo onschuldig zag staan, kwam hij tot nadenken.

Ik ben zelf de schuld, dacht ie, en de bruine kan er niets aan doen. En n missionaris moet alles leeren, vallen net zoo goed

nij ging naar t dier toe, dat angstig z’n kop omhoog gooide, maar weer rustig werd toen Just hem onder vriendelijke woorden op den nek klopte.

Dienzelfden avond moest Just nog ’n boodschap doen \oor 'te Bruyn ; hij moest in ’t dorp zout halen, want er was daags te voren een varken gekeeld.

Aanstonds was de jongen weer weg, maar gewapend met z’n polsstok.

Zoo gewoon over den weg gaan, dat was niets voor m Nee hoor, recht de weien door, over slooten en alles heen In de missiën hadden ze ook geen rechte wegen. Die avond echter scheen n ongeluksavond te moeten worden voor Just

Geen enkele jongen, die ’t in ’t polsstokspringen van hem winnen zou, maar nu ging hij zich toch ’n nat pak halen-

Hij zocht overal de breedste stukken van de slooten en vloog er telkens met ’n vaartje over. Maar bij een van de slooten had hij zoo’n slechten grondslag, dat z’n stok halverwege wegzonk in ’t slijk en niet meer verder wou, toen hij loodrecht midden in de sloot stond.

Just probeerde nog om met ’n sprong op den oever terecht te komen, maar zooveel te erger ! Toen hij de handen los liet viel hij met ’n plons achterover in de sloot. Hij was er wel gauw weer uit, maar hij was toch erg geschrokken toen ’i water hem in neus en ooren was komen dringen. In één minuut tijd had hij wel drie keer ’n akte van berouw gebeden Toen