is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koop van een slaafje te noemen: loannes Marinn« ton a t. , aan liefdegiften /37.20. 10. Zeelst van bi haar H. Doopsel te noemen Paulina Petronella (v. Welten) f2b Nuenen uit de nalatenschap van den Heer Arnoldus van df LaV; ƒSOO. 12. Door bemiddeling der Directie der Drukken) van het R. K. jongensweeshuis te Tiiburg. a) van den w Rector op Cuudewater te Rosmalen tot tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Maria lorefa f9>i »n van NN. een liefdegift tot vrijkoop van ewsS te noemen anus ƒ25. 13. Hilvirenheek a) Collecte ƒ33 65 -en b? *' ;33.50. 14. Schijndel Schaalcollecte op 10 Juli te’r gê eSnS feest der H. Kindsheid ƒIOO 15 Beuningen gift v d H K van W. V. te Biuningen tot een bijzondere infentie f 25 16 rlSni» par. Besterd a) coliecten ƒ 15.84; b) liefdegiften ƒ O.k); en c) verÜl ƒ2. 17. Oirschot verschillende iSgmël ƒ6.75* 18 Ewijk de opbrengst der Collecte van het feest dprH ?l5 a) van N.N.%; en b> Jan ft' SeïverÏÏSeJ ƒ Ven l

UirOELOTE NAMEN.

1. Zeist.

Jongens: Joseph Lorgen. Henri Bogers.

Meisjes: Miet Keeris. Maria Sanders

2. Escharen.

longen: Lambertus Guppen.

Meisje; Kato Lienders.

NIEUWE OPRICHTING,

ir Rf Wijbosch is opgericht in 1919. Het Genootschap der H opgericht te Vlijmen. Gods zegen ruste op deze nieuwe'

DOODSBERICHTEN.

In de gebeden der leden wordt aanbevolen:

AARTSBISDOM UTRECHT.

Giesbeek, Hendrika Worms.

BISDOM ’S-BOSCH.

Arnoldus van de Laar Weldoener (zie

ZeerEerw. Heer W. A. van Oorschot Pastoor te Ber-

Oerle wijlen Wed. jan Tielemans Weldoenster (zie liefdegiften.)

NIHIL OBSTAT.

\JOO 1 A 1. G#r. H. BAPTIST, M. S. C. Hbr. eens.

a.a. Vrf. lIUI. ven». Tilkurel» 17 Octobris 1921.

EVULGETUR. I na. ai»

ï» POMPEN, Via Gen. Btisc.

Bu»oduei, 18 Octobria IR3I.