is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk, eindelijk daar was het eiland in ’t gezicht, ’t echte Curacao juist zooals het op de kaart stond. Vanuit z’n hoogen zit kon hij ’t heele eiland overzien van kust tot kust en hij zag Willemstad al liggen met het Schottegat, waarin ze neer zouden strijken

Dat was me wat, toen die groote vogel neerstreek in de Curacaosche haven. Heel Willemstad, ja ’t heele eiland was leeg geloopen. En ’t mooiste van ’t geval was, dat de frater die vroeger bij hem in de klas had gestaan, met z’n heele klas in de voorste linie stond. Dat gaf me daar ’n ontvangst.

„Hé Frater, dat doet me plezier. Ik kwam juist over Curagao om je nog eens te zien. Ken je me nog ?”

~0f ik je ken Just. Je bent dus echt priester geworden en missionaris. Waar gaat het op af ?”

~Chansi, China.”

~Nou, nog ’n aardig reisje hoor !’

~Dat wel, maar voor den donkeren zijn we er toch. Laat ’ns zien, nou hebben we- Wel drommel daar staat m’n horloge al op vijf uur ! En om acht uur dienen we in China te zijn !. . . . Hoever denkt U dat Chansi nog van hier is ?”

„Ik denk, twee keer zoo ver als Holland.” En de frater lachte eens fijntjes.

„Maar hoe heb ik ’t dan met dat horloge. Dat heeft zeker te snel geloopen, omdat wij met zoo’n duizelende vaart de lucht door gingen. Hoe laat heb U ’t ?”

~Hier is ’t goed twaalf. Kijk maar naar de zon, die staat recht boven je. Over ’n uurtje begint hier de school weer. In Holland zitten de jongens al aan d’r huiswerk, maar in , Chansi zal heel ’t zaakje nog wel te bed leggen. Ik schat dat het daar’n uur of twee is in den nacht ! Je hebt dus nog heel wat tijd eer ’t daar avond is.

„Ha, da’s waar ook. Dat ik daar niet aan gedacht had ! En ’t is in den Engelbewaarder nog zoo mooi uitgelegd met klokken en alles erbij.”