is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liefdegiften.

Lathum, ƒ 25 tot vrijkoop van een slaafje te noemen : Reinerus, en een gift ƒ 10.

Lonneker, ƒ 29.56 K. Opbrengst van het Kindsheidsfeest.

IJselmuiden, ƒ 38. Collecte Kindsheidsfeest.

Haaksbergen, ƒ 10. Opbrengst der kerkcollecte op het Kindsheidsfeest.

Enschede, ƒ 55. Collecte onder de H. Mis van de Kindsheid.

Losser, ƒ 40.74. Opbrengst der collecte.

Erica, ƒ 6.25 tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen: Maria v. Erica.

Utrecht, Parochie Ö. L. Vr. Hemelvaart, ƒ 41.65.

Zevenaar, ƒ 50. Collecte en gift.

De Meern, van N. N. ƒ 2.50.

Hoogland. Door bemiddeling der Eerw. Zusters ƒ 25 tot vrijkoop van een slaafje, gedeeltelijke opbrengst der collecte bij den eersten optocht.

SOEST (St. Jozef gesticht.)

1 kist missieartikelen ontvangen, 2 Augustus 1922.

UITGELOTE NAMEN : Haaksbergen.

Jongens: Hendrik ten Vaarwerk, Bernard Lammers, Gerard Slotman, Johan Noordink, Herman Lammers, Hendrik Breukers. Meisjes: Rika ten Broeke, Rika ten Hagen, Johanna Freriksoen, Rika ten 'Berge, Gerharda Laarveld, Hermina ten Vregelaar.

UITGELOTE NAMEN : Pannerden.

Jongens: Martin Bodewes. Piet Hendriks Meisje: Wilhelmina van der Velden.

NIEUWE OPRICHTING.

In de parochie Gaanderen is een afdeeling gesticht van het Genootschap der H. Kindcheid. Wij roepen baar een hartelijk welkom toe. Moge Gods milde zegen over deze nieuwe afdeelng nederdalen.

BISDOM ROERMOND.

Baarlo. Door bemiddeling van den WelEerw. Heer Kapelaan Lippertz ontvangen ƒ 25, tot vrijkoop van een' slaafje te heeten Odilia Elisa.

BISDOM HAARLEM.

Hillegom. Een liefdegift van vrije giften ƒ 31.00 waarbij ƒ 6 van de snoepcenten der kinderen van de St. Jozephschool tot vrijkoop van een slaafje te noemen Gerardus Jozef.