is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ? Dat is zeer twijfelachtig. Dan maar aanstonds gehandeld.

~We doopen ze hier op staanden voet,” beslist Moeder-Overste. De thee wordt vergeten en onmiddellijk wordt het heidinnetje in een Christinnetje veranderd. Het water des doopsels vloeide over het hoofd je, en toen men het den naam gaf van Maria Francisca opende het de oogen en glimlachte. Spoedig werd een voedster gezocht en gevondenen thans bevindt hefkind zich in 't Weeshuis der H. Kindsheid te Dalfair, waar het groeit als een kool. Maar in de klooster-gemeente van Cuttach zal men niet gauw dat theeuurtje vergeten, dat zulk een zonderling geschenk bezorgde.

Ik ben geen Engelschman en houdt dus natuurlijk niet van thee. Maar dezen keer, moet ik zeggen, was er aan dat bruine vocht toch wel iets goeds !

OM TELEURSTELLING TE VOORKOMEN, VERZOEKEN WIJ BELEEFD, MAAR DRINGEND, VOORTAAN VAN KINDSHEIDOPTOCHTEN, EN DERGELIJKE NIET MEER DAN EEN FOTO TE WILLEN INZENDEN, DAAR ER ZOOVEEL BINNENKOMEN, DAT HET ONMOGELIJK WORDT, ZE ALLE TE PLAATSEN. MEN ZOEKE DUS ZELF HET MOOISTE KIEKJE UIT, EN ZENDE DIT OP.

DE REDACTIE.

A.