is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Heb je al veel bijeen ?”

„Ze hebben geen van allen geld,” zei Théke en hij begon weer over zijn zestig centen en over den grijze van Booms, die de pastoor zeker wou koopen.

De jongens lachten

Dien ouwen van Booms,” lachte er een, „moet die naar de missie ! Die is al tien keer dood eer ie op de boot is.”

„Hij is al zoo oud als Methusalem,” wist ’n ander

,Dien ouwen van Booms,’’ lachte er een, „moei die naar de missie!

„Daar hebben de Batavieren nog op door den Rijn gezwommen,” spotte de Witte.

Daarmee lieten ze Théke staan die nijdig genoeg was om ze alle drie te verscheuren, als ze niet elk per stuk ’n brok sterker geweest waren dan hij. ’t Haalde weer niets uit met z’n plannetje en hij werd nog bespot op den koop toe

Toen ze ’n beetje later de klas in gingen, kon de Witte zich weer niet inhouden.