is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOOTSCHAP DER H.KINDSHEIDI «e.tw

73 Jaargang,

N° 436.

GOED NIEUWS.

Het vorig jaar bij het mededeelen van de balans dor inkomsten en uitgaven van het Genootschap der H. Kindsheid, moesten wij met teleurstelling cOnstateeren, dat de inkomsten aan hot terugloopen waren. k)at lag zeker niet aan vermindering van ijver bij de Zelatricen en leden, maar aan de droevige omstandigheden.

Dit jaar kunnen wij met vreugde mededeelen, dat, niettegenstaande de omstandigheden nog even droevig, misschien zelfs droeviger zijn, er nochtans over bijna de geheele linie vooruitgang is.

Wij geven hier een overzicht dier uitkomsten, zooals ze ons .door don Centralen Raad te Parijs worden meegedeeld.

In 1920 waren de inkomsten voor de heele wereld ; 8.001.441 francs.

In 1921 ; 7.042.545 francs.

In 1922 8.755.190 francs.

Welk deel had Nederland daaraan ?

Wij geven wederom de cijfers van het Centraal Bureau

1020 1921 ■ 1922 Bisdom van den Bosch 252.368.18 230.671.03 281.456.82 francs.

Bisdom van Breda 67.756.50 53.100.00 83.700.00 francs.

Bisdom van Haarlem 93.858.80 90.000.00 125.665.82 francs.

Bisdom van Roermond 166.500.00 152.839.00 166.640.00 francs.

Aartsbisdom van Utrecht 90.000.00 117.020.00 101.612.05 francs.

870.483.148 643.630.103 758.480.69 francs.

A

7