is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug kan brengen naar Frankrijk l’’ En toch heeft zij haar weeskinderen zoo lief, en schreit zij hij hun afsterven. UiterliJk hemerken haar medezusters niets van de he[)roeving, want zij is vriéndelijk en opgeruinid, „het zonnetje der recrealietijden”. Na drie jaren komt de inwendige vrede terug in haar hart, en dan is zij rijp voor den marteldood.

Soeur Lenu (Sr. Thérèse), ook een „Parisienne”, omhelst op twee en twintigjarigen leeftijd het kloosterleven, en ondanks haar zwakke gezondheid wil zij ook naar de Missie. In 1864 wordt ze naar China gezonden, doch verliest er aanvankelijk allen lust en moed. Vanaf 1869 is zij in Tien-tsin.

Soeur o'Sullivan (Sr. Louise), in lerland geboren in 1836, trad op aanraden van haar broer, een Lazarist, hij de Dochters van Liefde in. Alléén door eene bijzondere beschikking der Voorzienigheid is het te verklaren dat zij te Tien-tsin den dag der victorie kon meemaken. China, waarvoor zij bestemd werd, stond haar zoo tegen ! Was zij niet edelmoedig geweest in de gehoorzaamheid, zoo ware zij niet in de gelegenheid gekomen om heldhaftig te sterven. Na eenig verblijf te Schang-Hai, ging zij in 1867 naar de hoofdstad Peking, vanwaar zü haar groeten tegenzin aan hare Oversten bekend maakte. Deze gaven

Uit den optocht der H. Kindsheid te Deurne.