is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEFDEGIFTEN

AARTSBISDOM UTRECHT.

Ingekomen liefdegiften,

Do collecte onder de H. Mis op het Kindsheidfoest in de Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opneming heeft opgebracht ƒ49.25 en aan giften f 5.92%.

Het missiebusje der sde klas van de school Pallaesstraat te Utrecht bracht op ƒ 2.45.

Te Haaksbergen bracht de collecte op. met het Kindsheidfeest 60 gulden.

Ontvangen uit Herwen en Aerdt als opbrengst der collecte ƒ 7.50.

Bijeengebracht door de schoolkinderen te Haalderen Gem. Bemmel 25 gulden, ter vrijkoopng van een slaafje, dat genoemd moet worden : Jan van Haalderen. Mooi bijeengebracht, hoor jongens, een voorbeeld ter navolgng !

Uit Losser ontvangen, gecollecteerd op het Kindsheidfeest ƒ 33.38.

Blaricum, gecollecteerd voor de Missie 25 gulden.

Haalte, ƒ 2.50 van Mej. M. Vree, Zelatrice

Ontvangen uit Lonneker door onze ijverige Hoofdzelatrice, door de parochianen 50 gld, voor twee slaafjes te noemen : Jacoba en Jacobus.

Te Gothgen (Utr.) waar onlangs de H. Kindsheid werd opgericht, bedraagt het ledenaantal reeds bijna 200.