is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deb h. kindsheid

74 Jaargang

No 439

t MEJ. MARIESUYS.

Den 4en Januari jl. overleed te Tilburg de Algemeene Thesaurierster van het Genootschap der H. Kindsheid in het Bisdom van den Bosch, Mej. Marie Suys. Een woord van warme waardeering zij hier aan hare nagedachtenis gewijd.

Zij heeft met de grootste nauwkeurigheid, die de bewondering wekte van al wie in die hoedanigheid met haar in betrekking kwam, hare verantwoordelijke betrekking waargenomen, tot op den hoogen leeftijd van 86 jaren. Zij is de tweede Hoofdthesaurierster gedurende de 75 jaren, dat het Genootschap in het Bisdom van Den Bosch bestaat. In 1886 volgde zij als zoodanig op hare Zuster Mevrouw Louise Bogaers-Suys. Zij heeft dus bijna 40 jaren lang de belangen van de H. Kindsheid in het Bisdom van Den Bosch behartigd met een ijver en een stiptheid verre boven lederen lof verheven. Ontzettende sommen vloeiden jaarlijks door hare handen naar Parijs, den hoofdzetel van het Genootschap, en alleen de Hemel weet, hoevele zieltjes aan