is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reutelenden zucht gehoord, kwam naar buiten en vond de ongelukkige negerin. De Zuster had direct de doodskleur op haar gezicht bemerkt, haaide spoedig een paar andere Zusters, en voorzichtig werd de vrouw' nu opgenomen en op een goed bed gelegd. De pater werd geroepen, en zoodra hij de vrouw gezien had, herkende hij in haar Tagiee. Hij vertelde de Zusters haar

lotgevallen en ook dat zij de moeder was van de kleine Catharina, en pas had hij dit gezegd, of de uitgeputte vrouw kwam weer bij kennis, opende haar oogen en staarde in de medelijdende blikken van den missionaris en de Zusters. Men goot haar kleine teugjes opwekkende drank in den mond, waschte haar voorhoofd, handen en voeten, en toen de mis-

keek nog eenmaal met een blik vól teederheid naar haar kind en