is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten, maar ’t grootst zijn, is ze bewoonbaar. Wordt ze bouwvalliger, ’n touwtje of bandje bindt de scheuren wat bijeen en ’t is weer in orde. Kan ie maar wat soldi bij elkaar krijgen om wat gebraden kastanjes, macaroni of ’n vettigen koek te koopen, dan vraagt de lazzaroni niet naar den staat van z’n broek of vest.

Juist zoo is ’t met den Chinees geschapen. Kan ie maar twee of op z’n hoogst drie keer per dag z’n buikje vol of half vol rijst eten, dan is ’t hem om ’t even of ie op ’n halfvergane schuit woont of in ’n brak van ’n hut. Dat z’n dorp of stad er niet mooi uitziet, laat hem heelemaal koud. De Chinees is ’n echte egoïst, hij is z’n eigen wereld en heel de rest van de wereld laat hem koud. Die rest is er voor hem alleen, om te zorgen, dat hij z’n nat en z’n droog heeft op z’n tijd.

Toch wel ’n aardig gezicht, zoo’n Chineesche winkelstraat, vin’ je niet? Die lange kleurige strooken doek, die voor uithangbord dienen en waarop lang en breed staat uitgemeten, wat je allemaal bij Sjang-Li of Sji-Sang voor je sapeken krijgen kunt, sieren haar heel aardig op.

Maar allemaal doen ze ’t toch niet zóó deftig. Hier heb je er b.v. eentje, die enkel ’n bordje met z’n naam boven de deur heeft gehangen. Toch kun je bij m’n vriend nogal wat halen, als je- maar goed in de sapeken zit, want je kunt maar slecht uitdenken, wat er niet te koop is.

Luister maar even : rijst, vermicelli en parapluies, houten lepels en gedroogde paddestoelen ; thee, olie en lucifers ; lekkere gedroogde leliebloemen, zout en strooschoenen

Je kijkt nu al ongeloovig ! Ik ben nog maar in ’t begin. Denk nog aan alle mogelijke en onmogelijke snuisterijen en lekkerbekkerijen, noem ze, en ’k wed dat onze baas ze leveren kan.

Hé, voorzichtig, nergens op gaan leunen, nergens tegen