is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kleine Nederland bereikte in 1923 de som van 962.000 fes. Nederland is klein in omvang, daarenboven nog grootendeels protestantsch, maar ’t is groot in edelmoedigheid.

Zwitserland en Italië gingen insgelijks vooruit.

Over Duitschland kan moeilijk een oordeel geveld worden wegens den lagen waardestand van de mark, maar zeker is het, dat ook daar de werkzaamheid levendig en actief en er dus vooruitgang is.

Overal ter wereld ; in Spanje, Engeland, (lerland vooral 1) Portugal en Polen, in Azië, Africa en N. en Z. America, overal zijn de vruchten overvloediger.

Dank zij daarvoor gebracht aan God en aan onze ijverige medewerkers.

Uit den Kindsheidoptocht te Lobith.