is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versnapering ontvangen te hebben blijde huiswaarts, in de vaste overtuiging dat hun optocht door de goede zorgen van de zelatriceri schitterend geslaagd mocht heeten. Moge dit feest der H. Kindsheid bijdragen tot eer van God en tot heil der zielen.

Toen ’t optocht van de Kindsheid was,

Was Wimpie missiepater,

Maar enkle jaartjes later,

Toen Wimpie Wim geworden was.

Toen was ’t een. groote deugeniet.

En dacht liefst aan geen missie meer.

Die hier niet deugen wil, och Heer,

Deugt voor de misie niet !