is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bidden, om de genade, dat je weten mag, of het je roeping is, ais Broeder naar de Zwartjes te gaan !”

„Dat zal ik stellig doen. Meester, en ik dank U wel voor Uw vriendelijke raad !”

Dat zelfde jaar ging Marinus van school hij had alle klassen doorloopen, en Vader deed hem bij een timmerman in de leer. Eerst werd Marinus krullenjongen en hij was niet veel meer dan het knechtje van de drie groote knechts maar hij leerde zoetjesaan toch al een en ander, en na eenige maanden kon hij al aardig met de gemakkelijkste werktuigen over weg ! ’s Avonds bezocht hij zeer getrouw het vervolgonderwijs en daardoor bleef het vroeger geleerde hem flink in het geheugen.... Gedurende de zomeravonden als er geen avondschool was, zat hij te lezen in de nuttige boeken uit de school-bibliotheek, en een der onderwijzers gaf hem wat les in het teekenen. Marinus was de oudste van de vijf kinderen en dus waren zijn ouders heel blij, toen hij wat weekloon

Uit den Kindsheidoptocht te Oss. Rectoraat „St. Jozef’.